Witamy, na stronie internetowej cmentarza w Rozprzy.

Strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące cmentarza.

Znajdziecie tu Państwo, również system iMemoria, pozwalający na:

  • przeglądanie interaktywnej mapy cmentarza,
  •  wyszukiwanie grobów,
  • wyszukiwanie osób pochowanych,
  • wydruk mamy cmentarza (lub jego fragmentu),
  • wyświetlenie cmentarza na podkładzie OpenStreetMap (funkcja ta przyda się szczególnie osobą, które nie wiedzą gdzie zlokalizowany jest cmentarz i jak do niego dojechać),
  • wyświetlenie ortofotomapy cmentarza.